Thông tin tổng quan Dự Án Cụm Công Nghiệp Hồng Dương Thanh Oai

Cụm công nghiệp Hồng Dương – Thanh Oai là một dự án nhằm hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa làng nghề truyền thống của xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Cụm công nghiệp có quy mô 11.2 ha với tổng mức đầu tư ước tính khoảng hơn 286 tỷ đồng. Cụm công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội và phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030 của thành phố Hà Nội.

Xuất ngoại giao đất Cụm công nghiệp Hồng Dương – Thanh Oai
1, Đất Xưởng: 1000m2 – 2000m2 -3000m2
→ Giá gốc 6,7tr/m2.
2, Shophouse đất thương mại Dịch Vụ.
→ Diện tích: 120m2
→ Giá bán: Liên hệ trực tiếp

3, Ngân hàng hỗ trợ: vay vốn 70% với lãi suất ưu đãi

Mọi thông tin liên hệ chính xác nhất: 0968.66.0002 (Miễn phí 24/7)(Bấm vào số điện thoại để gọi ngay)

Cụm Công Nghiệp Hông Dương Thanh Oai – Hà Nội

Liên kết vùng Cụm Công Nghiệp Hồng Dương Thanh Oai

Cụm công nghiệp Hồng Dương – Thanh Oai  là một trong những cụm công nghiệp mới của thành phố Hà Nội, nằm tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai. Cụm công nghiệp này có liên kết vùng với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Cụm công nghiệp Hồng Dương có lợi thế về giao thông, hạ tầng, nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ. Cụm công nghiệp này được xây dựng nhằm hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa làng nghề truyền thống của xã Hồng Dương, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

Cụm công nghiệp Hồng Dương cũng có liên kết với các cụm công nghiệp khác trong khu vực như cụm công nghiệp Thanh Thùy giai đoạn 2 và cụm công nghiệp làng nghề Phương Trung. Các cụm công nghiệp này cùng hợp tác, hỗ trợ nhau trong việc chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, công nghệ và thị trường.

Liên kết vùng giữa cụm công nghiệp Hồng Dương và các tỉnh, thành phố, cụm công nghiệp khác sẽ góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực này.

Cụm Công Nghiệp Hồng Dương - Thanh Oai Hà Nội
Cụm Công Nghiệp Hồng Dương – Thanh Oai Hà Nội